Ons landbouwbedrijf is al verschillende generaties in handen van onze familie. Bernard en zijn broers Nicolas en Simon runnen momenteel de boerderij op drie locaties, goed voor 250 hectare gemengde landbouw en veeteelt. Deze regio is de bakermat van de aardappel- en suikerbietenteelt. We telen ook tarwe en maïs. Ons bedrijf beschikt over eigen zaai- en oogstmateriaal.

De veestapel bestaat uit 250 Belgisch-blauwwit runderen.

Een deel van deze koeien zie je grazen in de weien rond Ferme Delguele.

Onze regio, La Wallonie Picarde, is een zeer vruchtbaar gebied. Je vindt er veel landbouwers en veetelers.

Voor ons restaurant werken we samen met deze lokale producenten. Zo zorgen we voor uitsluitend  kwaliteitsvolle producten op je bord.

Kom het zelf ontdekken …

plantation de pdt 058

Foto galerij